Zápis
rodného čísla za 19 € Zápis za 19€+
Túto povinnosť majú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. všetky spoločnosti, ktoré vznikli pred 1.10.2020, a rodné číslo (alebo iné identifikačné údaje) nemajú zapísané.

Zápis overíte na www.orsr.sk tak, že pri mene svieti zelený znak alebo červený znak.

Túto povinnosť musí spoločnosť splniť do 30.9.2022, inak hrozí pokuta vo výške 3 310,- €.

Cena 19€

19€ / jedna spoločnosť (s.r.o.)
(Neobmedzený počet spoločníkov)

Načítava sa zoznam firiem
Posledná registrovaná firma
ELIJOS s. r. o.
Trnava, Slovensko
Pomôžeme vám?
0911 39 22 33
Pokračovať ďalej

Úspešne sme vykonali 1806 zápisov spoločností.

Poskytujeme aj zakladanie a zmeny v sro.